<kbd id="tzirum6b"></kbd><address id="tzirum6b"><style id="tzirum6b"></style></address><button id="tzirum6b"></button>

       <kbd id="9pnkem0y"></kbd><address id="9pnkem0y"><style id="9pnkem0y"></style></address><button id="9pnkem0y"></button>

         真人赌博普陀講寺啓建觀音菩薩成道祈福吉祥共修法會
         來源:    發佈時間: 2017-07-11 10:30   982 次瀏覽   大小:  16px  14px  12px
         適逢觀音菩薩成道日 ,真人赌博普陀講寺於7月10日至12日 ,啓建爲期三天的觀音菩薩成道祈福吉祥共修法會 。

          真人赌博普陀講寺啓建觀音菩薩成道祈福吉祥共修法會

          

         01 真人赌博普陀講寺啓建觀音菩薩成道祈福吉祥共修法會

          

         02 法師虔誦經咒,至誠祈願

          

         03 十方檀越共臨壇場、同沾法喜

          

          適逢觀音菩薩成道日,真人赌博普陀講寺於710日至12日 ,啓建爲期三天的觀音菩薩成道祈福吉祥共修法會。學院法師、講寺常住僧衆 ,以及十方檀越共臨壇場、同沾法喜 。

          觀音菩薩於娑婆世界利益衆生,上與諸佛同一慈力 ,下與衆生同一悲仰。謂受苦衆生一心稱名,觀世音菩薩即時觀其音聲令得解脫 ,若有所求亦令皆得,又有三十二化生攝化衆生 。法會通過唪誦《觀世音菩薩普門品》、《大悲咒》、《心經》以及觀音菩薩聖號 ,以積聚福慧資糧 ,增長善根 ,啓發慈悲利他之心。祈願觀音菩薩加持與會大衆圓滿福德、智悲願力、國泰民安、風調雨順、增福延壽、消災吉祥。(文/圖:演修)